Hörsel

Att man får sämre hörsel är ofta något som beror på det naturliga åldrandet. Man kan också få en tillfällig hörselnedsättning, till exempel av en vaxpropp i örat. Men även sjukdomar, skador, ärftliga förändringar och buller kan leda till nedsatt hörsel. Det är särskilt samspelet med andra människor som kan bli svårare när man hör dåligt eftersom det är lätt att tappa information och missa nyanserna i det andra menar. I Sverige har nästan en miljon personer någon form av hörselnedsättning. Besvären varierar från lätta problem till mer svåra besvär och dövhet. Det vanligaste tecknet på att man hör dåligt är att man tycker att andra börjat tala otydligt och svagt. Det kan också märkas genom att anhöriga säger att man höjer ljudet på teven eller att man har svårt att uppfatta vad en person säger då många talar samtidigt. (Källa: 1177.se)

Läs mer

    Din sökning på "11" gav {1} träffar

    Inkluderade produkter

    Din sökning på "11" gav {1} träffar